کاربر گرامی!

جهت اعلان صدور پیش فاکتور جهت مشتری از فرم زیر استفاده نمایید.
در حین تکمیل فرم به نکارت زیر توجه نمایید:

1- در صورت تعدد شماره همراه مشتری، شماره ها را با ویرگول انگلیسی ” , ” و با فاصله از هم جدا نمایید.
2- پس از دریافت اعلان در سیستم Notificaster پیام را جهت تلگرام مشتری فوروارد نمایید.