سامانه اتوماسیون گروه بست وال

این سامانه مخصوص کابران واحد فروش شرکت می باشد.

(آیتم ثبت سفارش کالا قابل استفاده جهت مشتریان و نمایندگان محترم فروش نیز می باشد.)

اتوماسیون فروش

مرحله اول

اتوماسیون پاسخگویی

اتوماسیون ارجاع عوامل اجرایی به کارفرما

اتوماسیون دعوت به نظر سنجی