گرمایش از کف

سیستم کنترل گرمایش از کف چیست؟

سیستم گرماشی از کف زمانی اتفاق می افتد که گرما از کف فضای مورد نظر به صورت تابشی به فضای خانه منتقل شود و در این حال است که سقف ، دیوار ها و هر وسیله ای که در آن فضا باشد به عنوان یک رادیاتور عمل کرده و باعث گرم ترشدن خانه می شود. این گرمایش در گرو گرم شدن هوای خانه نیست و این امر موجب کاهش انرژی در این سیستم می گردد.کنترل این سیستم های گرمایش توسط انواع سیستم کنترل گرمایش از کف برای بهبود عملکرد گرمایش بسیار حایز اهیمت است. در این مقاله به معرفی انواع سیستم های کنترل گرمایش از کف و بررسی نحوه عملکرد و اجزای آنها می پردازیم.

انواع سیستم های کنترل گرمایش از کف

سیستم کنترل گرمایش از کف را می توان به روش های متفاوتی طراحی و اجرا کرد. در ادامه به چهار نوع متداول طراحی و اجرای گرمایش از کف ، تجهیزات و سیستم کنترلی هر کدام می پردازیم.

سیستم گرمایش از کف جزو گرمایش با آب گرم دمای پایین می باشد که محدوده ی دمایی آن ها ۳۰ تا ۴۵ درجه ی سانتی گراد است ، در نتیجه ، آب گرم مورد نیاز این سیستم ها می تواند از نوع منابع غیر مستقیم همچون گرمایش خورشیدی، پمپ گرمایی و موارد نظیر آن ها باشد.

امروزه در طراحی سیستم گرمایش از کف در محل ورودی آب گرم به سیستم از محفظه ی اختلاط استفاده می کنند، این قطعه باعث می شود تا دمای آب ورودی به صورت پایدار و دقیق در نقطه ی تنظیم دمایی وارد سیستم شود و سیستم در بهینه ترین حالت کار کند

این نکته حایز اهمیت است که بعد از شیر های قطع و وصل جریان، شیر های کنترل فشار تعبیه شود تا در صورت تغییر جریان، فشار سیستم ثابت بماند.

تجهیزات سیستم کنترل گرمایش از کف

در سیستم کنترل گرمایش از کف ، سنسور های و عملگر های متفاوتی اعم از الکترونیکی و خود تحریک شونده وجود دارد. سیستم های کنترلی الکترونیکی نیز خود به دو نوع بی سیم و سیم دار تقسیم بندی می شود.

کنترل گرمایش از کف با تجهیزات بی سیم

در سیستم کنترل گرمایش از کف بی سیم (CF-SYSTEM) عملگر های حرارتی TWA بر روی شیر های قطع و وصل جریان روی کلکتور و همین طور بر روی شیر اصلی بالانسینگ کلکتورCFM  نصب می شود . در انتهای مسیر هر مدار نیز سنسور های حسگر دما CFR نصب می شود. هنگامی که CFR دمایی کمتر از دمای تنظیمی حس کرد از طریق امواج رادیویی پالس هایی به کنترل کننده می فرستد و کنترل کننده عملگر متناظر با مدار را فعال کرده و شیر آن مدار باز می شود. هنگامی که دمای اتاق به نقطه ی تنظیم شده می رسد پالسی به کنترل کننده می فرستد و کنترل کننده از طریق عملگر حرارتی شیر متناظر با مدار را قطع می کند.

کنترل گرمایش از کف با تجهیزات سیم دار

در حالت کلی تجهیزات کنترلی سیم دار سیستم کنترل گرمایش از کف مشابه تجهیزات کنترل بی سیم است. تفاوت اندک آن در سنسور های ناحیه ای است. در حالت سیمی ترموستات اتاقی (FH-WT/S/P) درخواست روشن و خاموش شدن سیستم را به عملگر حرارتی می دهد . هر کدام از ترموستات ها و عملگر ها با سیم به جعبه ی مرجع که کنترلر در آن جا قرار دارد وصل می شوند و در انجا امکان اتصال به پمپ ، بویلر و همین طور روشن و خاموش کردن آن ها میسر می شود .

تنظیم کننده های خود تحریک شونده

در حالت کلی تجهیزات کنترلی سیم دار سیستم کنترل گرمایش از کف مشابه تجهیزات کنترل بی سیم است. تفاوت اندک آن در سنسور های ناحیه ای است. در حالت سیمی ترموستات اتاقی (FH-WT/S/P) درخواست روشن و خاموش شدن سیستم را به عملگر حرارتی می دهد . هر کدام از ترموستات ها و عملگر ها با سیم به جعبه ی مرجع که کنترلر در آن جا قرار دارد وصل می شوند و در انجا امکان اتصال به پمپ ، بویلر و همین طور روشن و خاموش کردن آن ها میسر می شود .