تائیدیه ها و گواهینامه های کیفیت

شرکت بست وال در راستای ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی خود را ملزم به رعایت استانداردهای مورد نیاز و ضروری در تولید دانسته و بدین واسطه موفق به دریافت گواهینامه های استاندارد بین المللی و تائیدیه های مرتبط ذیل گردیده است.

استاندارد اروپا CE
استاندارد EN
UV-test-repor
Isolation
RoHS

استاندارد های کیفی دیوارپوش