دعوت مشتریان به شرکت در نظر سنجی

کاربر گرامی

جهت دعوت از مشتریان به منظور شرکت در نظرسنجی “میزان رضایت مندی مشتری” مطابق با استاندارد ISO 10004 فرم ذیل را به صورت کامل تکمیل و ارسال نمایید.

  • نام کارفرما بدون ذکر کلمه "آقا" یا "خانم"