دعوت از همکاران جهت شرکت در نظر سنجی

کاربر گرامی

جهت دعوت از همکاران به منظور شرکت در نظرسنجی “میزان رضایت مندی مشتری” مطابق با استاندارد ISO 10004 فرم ذیل را به صورت کامل تکمیل و ارسال نمایید.

  • نام همکار بدون ذکر کلمه "آقا" یا "خانم"